แบ่งปันความรู้ | KNOWLEDGE

INTRANET สงขลาไบโอ แมส

ระบบ Intranet ภายในบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด

 

การจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงาน

 

"คาร์บอนเครดิต" คืออะไร

เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกมีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศของตนและเพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจริง จึ…

 

ภาพโรงไฟฟ้าชีวมวล สงขลาไบโอ แมส

ประมวลภาพโรงไฟฟ้าชีวมวล สงขลาไบโอ แมส ในมุมสวยๆ

 

กระบวนการนำไม้ยางพาราเข้าสู่โรงงาน

ถึงแม้ว่าราคายางพาราจะราคาตกลงมาก ราคาไม้ยางพาราก็ตกเช่นกัน แต่ราคาตกลงไม่มากนัก อาจเป็นเพราะช่วงนี้ไม้ยางพาราออกสู่ตลาดน้อย ไม่เห…

 

ความรู้เกี่ยวกับไม้สับ

ความรู้เกี่ยวกับไม้สีบ

 

เศษไม้เป็นชีวมวลที่ได้จากโรงเลื่อยไม้

เมื่อนําไม้ 1 ลูกบาศก์เมตร ผ่านกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ แล้ว ใช้พลังงานทั้งสิ้น 35-45 kWh

 

เปลือกปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลาปาล์ม และเส้นใย

เป็นชีวมวลที่ได้จากโรงงานหีบน้ำมันปาล์มเมื่อนําปาล์ม 1 ตัน ผ่านกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ แล้วจะใช้พลังงานทั้งสิ้น 20-25 kWh

 

กากอ้อย เป็นชีวมวลที่ได้จากโรงงานน้ำตาล

เมื่อนําอ้อย 1 ตัน ผ่านกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ แล้วจะใช้พลังงานทั้งสิ้น 25-30 kWh และใช้ไอน้ำอีก 0.4 ตัน