ติดต่อเรา | CONTACT US

โรงไฟฟ้า : 56 หมู่3 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 074-890754-5 โทรสาร 074-890757
 


Click image to enlarge

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติ  

  ดาวน์โหลดไฟล์>> ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชมงาน