บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด จึงได้สนองนโยบายของรัฐดังกล่าว โดยศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก

INTRANET สงขลาไบโอ แมส

ระบบ Intranet ภายในบ…

 

การจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงาน

 
×