ความรู้เกี่ยวกับไม้สับ

ความรู้เกี่ยวกับไม้สับ
 

ไม้สับ/ Woodchips

              

ไม้สับจากไม้เบญจพรรณ ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส หรือไม้โตเร็วอื่นๆ ให้ค่าความร้อนสูง ค่าความชื้นต่ำ เหมาะสำหรับใช้เป้นเชื้อเพลิงในเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)

 

คุณสมบัติ/Specification

ค่าความร้อน/Gross Calorific Value

2,700 - 3,300 kcal/kg

ค่าความชื้น/Moisture Content

35 %

ขี้เถ้า/Ash Content

6 - 10%

ขนาด/Size

25x25-50x50mm.

 

ข้อดีของเชื้อเพลิงไม้สับ

1. ให้พลังงานความร้อนสูง 

2. ค่าความชื้นต่ำกว่าไม้สับทั่วไป

3. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนึ่งในก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน (Global Warming) เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง (Carbon Offset)

4. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิล เช่น น้ำมันดิบ (Fuel Oil) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ก๊าซหุงต้ม (LPG) 

                             

 

ที่มา: http://www.espthailand.com/product/woodchips.html