กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เดือน ธ.ค 63 ด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เดือน ธ.ค 63 ด้านชุมชนและสังคม
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2563  ภาพปก  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง สนับสนุนงบประมาณการจัดทำป้ายเช็คอินควนธง ให้แก่ อบต.น้ำขาว มูลค่า 15,000 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2563  ภาพที่1-2  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบเงินช่วยเหลือ นายเปลื้อง ปุรัษกาญจน์ ผู้สูงอายุ และ นายบุญช่วย ดวงภักดี ผู้พิการ ชาวบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย อาศัยอยู่ติดโรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย

วันที่ 29 ธันวาคม 2563  ภาพที่3-5  คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบมายให้คุณดรัล ทองเผือก รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทน โรงไฟฟ้า สวัสดีปีใหม่ 2564 และมอบกระเช้าปีใหม่ ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 16 สงขลา, อุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 ธันวาคม 2563  ภาพที่6  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง สนับสนุนงบประมาณการ 15,000 บาทเพื่อจัดงานปีใหม่ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย

วันที่ 30 ธันวาคม 2563  ภาพที่7-11  คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย สวัสดีปีใหม่ 2564 และมอบกระเช้าปีใหม่ ให้แก่ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย, กำนันตำบลขุนตัดหวาย, ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร, กำนันตำบลท่าหมอไทร,ผู้กำกับจะนะ

วันที่ 2, 7, 17, 29 ธันวาคม 2563  ภาพที่12-17  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบข้าวสารงานศพ และเงินทำบุญ นางตีหม๊ะ หลีเด หมู่ที 1 ตำบลท่าหมอไทร, นางสมพิศ ทองกลัด หมู่ที่ 6 ตำบลขุนตัดหวาย, นางสาวรอบีย๊ะ หมัดบู หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหมอไทร, นางปรีดา ทองนุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย, นางสุไวหย๊ะ เส็นเด หมู่ที่ 2 ตำบลขุนตัดหวาย,