กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน เม.ษ. 63 ด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน เม.ษ. 63 ด้านชุมชนและสังคม
 

วันที่ 8, 20 และ วันที่ 30  เมษายน 2563  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง ร่วมมอบเข้าสาร และเงินขุดหลุมฝังศพ เงินทำบุญงานศพ ให้แก่ งานศพนางหวอ และแอ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหมอไทร, นางไหมเด๊าะ ดำสา หมู่ที่ 9 ตำบลขุนตัดหวาย และ นางติน๊ะ หลีหรี หมู่ที่ 7 ตำบลขุนตัดหวาย