กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เดือน ธ.ค 64 ด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เดือน ธ.ค 64 ด้านชุมชนและสังคม
 

ภาพที่ 1-7 วันที่ 2, 5, 10, 13, 18, 27, 30 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบข้าวสาร และเงินทำบุญงานศพ นายแนม คำจันทร์แก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลขุนตัดหวาย, งานศพ นางจับ จงจิตร  (มารดาคุณสมศักดิ์ จงจิตร อดีตผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ), งานศพนายเจะดาโหะ ระมันหลี หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหมอไทร, งานศพนางแหมะ จิหวัง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหมอไทร ,งานศพนางเราะ หีมละ  หมู่ที่ 5 ตำบลขุนตัดหวาย,งานศพนางฮามิน๊ะ ร่าหนิ หมู่ที่ 5 ตำบลขุนตัดหวาย และ งานศพนางหยำ เอียดสุหรี หมู่ที่ 1 ตำบลขุนตัดหวาย

ภาพที่ 8-10 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9/2564 (ครั้งที่ 83) โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)

ภาพที่ 11 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง สนับสนุนเงินสมทบการกุศลสภากาชาดไทย ให้แก่ ที่ว่าการอำเภอจะนะ จำนวน 20,000 บาท

ภาพที่ 12 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบเงินช่วยเหลือนายบุญช่วย ดวกภักดี ผู้พิการหมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย 

ภาพที่ 13-14 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าหัวกระทีง มอบถุงยังชีพต้านภัย Covid-19 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย จำนวน 60 ถุง มูลค่า 15,000 บาท

ภาพที่ 15-17 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง ตรวจรับงาน และส่งมอบงานก่อสร้างหลังคาเมทัลชีส โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564 มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ มัสยิดบ้านโพรงจระเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลขุนตัดหวาย 

ภาพที่ 18 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบถุงยังชีพต้านภัย Covid-19 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว จำนวน 20 ถุง มูลค่า 10,000 บาท

ภาพที่ 19 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบเครื่องใช้สำนักงาน มูลค่า 6,730  บาท ให้แก่ สำนักงานที่ดิน อำเภอจะนะ

ภาพที่ 20 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท จัดกิจกรรมปีใหม่ ให้แก่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุนตัดหวาย 

ภาพที่ 21 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบเงินสนับสนุน จำนวน 15,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมปีใหม่ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร

ภาพที่ 22-23 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบเงินสนับสนุน จำนวน 15,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมปีใหม่ และมอบถุงยังชีพต้านภัย Covid-19 จำนวน 34 ชุด ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย

ภาพที่ 24-25 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ ประจำปี 2565 แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร,กำนันตำบลท่าหมอไทร, กำนันตำบลขุนตัดหวาย