กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน มิ.ย 64 ด้านการศึกษา

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน มิ.ย 64 ด้านการศึกษา
 

วันที่ 18 28 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง

มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียนทุนประจำมัสยิดบ้านโพรงจระเข้ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนตัดหวาย จำนวน 2 ทุนๆละ 5,000 บาท ได้แก่ 1.นายอัลฮาดิษ หลำแหละ 2. นายอามาน สอฮอย และ นักเรียนทุนประจำมัสยิดบ้านป่าระไม หมู่ที่ 2 ตำบลขุนตัดหวาย จำนวน 2 ทุนๆละ 5,000 บาท ได้แก่ 1.นายลุกมาน หัสด้น 2.นายนัสรุล หมัดสา