ข่าวประกวดราคางานจัดซื้อจัดหาสารหล่อลื่น

ข่าวประกวดราคางานจัดซื้อจัดหาสารหล่อลื่น
 

เนื่องด้วย บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด มีความประสงค์จัดประกวดราคางานจัดซื้อจัดหาสารหล่อลื่นประเภทน้ำมันหล่อลื่นและจารบี ตามประกาศเลขที่ 014/2564 รายละเอียดต่างๆ ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศการประกวดราคา