ข่าวกิจกรรมของพนักงาน

กิจกรรมวันเกิดพนักงานประจำเดือน ตุลาคม 60

กิจกรรมวันเกิดพนักงานประจำเดือน ตุลาคม 60

 

โครงการ Plant for dad 59

โครงการ Plant for dad

 

ร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรส นายกิฟลีย์ หีมหมัน

มื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 คุณวัลลภ ธรรมปัญญาสกุล พร้อมด้วยคุณกิตติพงษ ฐิระพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรส นายกิฟลีย์ หีมหมัน เจ้าหน้าที่ขับเครน บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ณ หมู่ที่ 2 บ้านป่าระไม ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

ร่วมงานแต่งคุณสมโชค หมัดเหล็ม พนักงานบริษัท

ร่วมงานแต่งคุณสมโชค หมัดเหล็ม พนักงานบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านโอน หมู่ที่ 5 ตำบลขุนตัดหวาย

 

โครงการ Plant For Dad ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ Plant For Dad ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ รอบอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าชีวมวล ขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558  เพื่อเพิ่้มพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณโรงไฟฟ้า อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน และเป็นการปรับภูมิทัศน์โรงไฟฟ้าให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำรอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้นำชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

 

โครงการสานสัมพันธ์ชาว SKB ประจำปี 2558

นื่องจากบริษัทสงขลาไบโอแมส จำกัดได้ดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558 ณ ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลได้แล้วเสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่จะดำเนินการผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มกำลัง ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความตั้งใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานบริษัท ดังนั้นเพื่อตอบแทนความตั้งใจอย่างสูงสุดและส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทางบริษัทจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ชาว SKB ประจำปี 2558 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดกระบี่