ข่าวด้านส่งเสริมศาสนา

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน พ.ค. 61 ด้านประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน พ.ค. 61 ด้านประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

 

โครงการปฎิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอนประจำปี 2560

ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้จัดโครงการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอน ระหว่างวันที่ 2-21 มิถุนายน 2560

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด นำโดย คุณวัลลภ ธรรมปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ พนักงาน ร่วมกับ หน่วยงานราชก…

 

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพร้อมตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพร้อมตักบาตรเพื่อเป็นพระราชกุศล…

 

ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการอิสลาม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 คุณวาสนา ฤทธิ์ไกล ผู้จัดการส่วนบัญชิ การเงิน เป็นตัวแทน บริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินราง…

 

ถวายหวายเงินทอดกฐิน วัดช้างคลอด ตำบลท่าหมอไทร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 คุณวีรภัทร์ สินธุ์อุดม เจ้าหน้ามวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทน บริษัทสงขลาไบโอ แมส จำกัด ถวายหวายเงินทอดกฐิ…

 

มอบน้ำดื่ม ให้แก่มัสยิดวันฮารีรายออีดิลฟิตรี 59

เนื่องในวันฮารีรายออีดิลฟิตรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ตามประเพณีศาสนาอิสลาม คุณวาธิณี สหัตภิญโญ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้ว…

 

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดขุนตัดหวาย 59

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา ณ วัดขุนตัดหวาย ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

แห่เทียนพรรษา เพื่อถวายให้แก่ วัดขุนตัดหวาย ประจำปี 2559

แห่เทียนพรรษา เพื่อถวายให้แก่ วัดขุนตัดหวาย เพื่อใช้ในพิธีช่วงเทศกาลเข้าพรรณษา ประจำปี 2559 ณ วัดขุนตัดหวาย ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอ…

 

มอบเงินสนับสนุนให้แก่อีหม่ามมัสยิดบ้านแค

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 คุณดนเลาะ หมัดเหล็ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด มอบเงินสน…

 

มอบข้าวสารให้แก่มัสยิดบ้านพลี อำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คุณวัลลภ ธรรมปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด มอบข้าวสาร จำนวน 5 กระส…

 

มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทำบุญหลุมศพ

คุณวัลลภ ธรรมปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด มอบน้ำดื่ม ให้แก่ อีหม่ามมัสยิดบ้านโอน หมู่ที่ 5 ตำ…

 

สนับสนุนศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด

เนื่องจากศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด นูรุลกอมารี บ้านวังหารได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 โดยบริษัท ส…

 

สนับสนุนข้าวสาร มัสยิดบ้านทุ่งแหล

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ทางบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 5 กระสอบ ให้แก่มัสยิดบ้านทุ่งแหล ตำบลนาหมอศรี…

 

สนับสนุนข้าวสารจำนวน 5 กระสอบให้แก่ มัสยิดอิบรอเหมอาร์ชะ

สนับสนุนข้าวสารจำนวน 5 กระสอบให้แก่ มัสยิดอิบรอเหมอาร์ชะ ม.5 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อจัดงานการกุศลในการสร้างมัสยิด เ…

 

เยี่ยมไข้อดีตโต๊ะอีหม่าม

เนื่องด้วย นายฆอซัลลี โส๊ะสาเหม อดีตโต๊ะอีหม่าม หมู่ที่ 7 บ้านหัวกระทิง ต.ขุนตัดหวาย ได้ป่วยและพักรักษาตัวที่บ้าน

 

เข้าพรรษา 58

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 บริษํทสงขลาไบโอแมส จำกัด ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดขุนตัดหวาย เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยมีคุ…

 

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฏอน

เนื่องในโอกาสเดือนรอมฏอน บริษัทสงขลา ไบโอแมส จำกัด จึงร่วมสนับสนุนกิจกรรมอันดีงามของชาวมุสลิม ด้วยการมอบอินทผาลัม และตู้ทำน้ำเร้…

 

ทอดผ้าป่า วัดขุนตัดหวาย 58

บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดขุนตัดหวาย โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ พ…

 

มอบกระเช้าให้ผู้นำชุมชน เทศกาลถือศีลอด

ในช่วงเวลาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิม ทำให้สงขลาไบโอแมสมีโครงการมอบกระเช้าให้ผู้นำชุมชน แก่ชาวมุสลิม

 

สนับสนุนเงิน ช่วงเทศกาลถือศีลอด

สนับสนุนเงิน ช่วงเทศกาลถือศีลอด เพื่อมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนมุสลิม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้แก่ชาวมุสลิม

 

มอบศาลาที่พักประจำมัสยิด

มอบศาลาที่พักประจำมัสยิด ให้เป็นจุดพักผ่อนและแลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ เวลาเข้ามามัสยิด เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางด้านศาสนา

 

มอบศาลาที่พักวัดขุนตัดหวาย

ได้มอบศาลาที่พักวัดขุนตัดหวาย เพื่อเป็นที่พักผ่อน และเป็นที่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดให้แก่ชวนบ้านที่มาร่วมทำบุญ