กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เดือน พ.ย 64 ด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เดือน พ.ย 64 ด้านชุมชนและสังคม
 

ภาพที่ 1-3

วันที่ 1 และ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบถุงยังชีพ ห่วงใย ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 ให้แก่ อบต.ขุนตัดหวาย เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ ผู้กักตัวในตำบลขุนตัดหวายจำนวน 20 ชุด มูลค่า 5,000 บาท

ภาพที่ 4-9

วันที่ 4,15,17,26 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบข้าวสาร และเงินทำบุญงานศพ พ.ต.ท อวบ ไหมสุขหมู่ที่ 3 ,งานศพ นางมารีหยาม  เจะอุมา หมู่ที่ 1 ,งานศพนางหยำ หมัดแหละ หมู่ที่ 5 ,นายสุโกด เอียดวารี หมู่ที่ 1 ,นายสุรเชด บูหัด หมู่ที่ 5 ตำบลขุนตัดหวาย และ นายหงัมหมัด เหย็บแหล๊ะ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหมอไทร

ภาพที่10-12

วันที่ 11พฤศจิกายน2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2564(ครั้งที่ 82) เพื่อทราบถึงรายงานผลการติดตามตรวจสอบโครงการชุมชน รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหารจัดการ และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานในการประชุมร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)

ภาพที่13-15

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง ตรวจรับงาน และส่งมอบงานก่อสร้างหลังคาเมทัลชีส โครงการพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564 มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ มัสยิดบ้านสะพานระหัด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหมอไทร

ภาพที่16

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบเงินช่วยเหลือนายบุญช่วย ดวกภักดี ผู้พิการ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย 

ภาพที่17

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบยางรถตัก ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพที่18-19

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ นางสาววาสนา คงรักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนตัดหวาย มูลค่า 5,5000 บาท

ภาพที่20

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบน้ำดื่ม จำนวน 34 โหล ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย เพื่อใช้สำหรับการฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชนในตำบลขุนตัดหวาย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

ภาพที่21

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ให้แก่ อบต.ขุนตัดหวาย สำหรับรับหีบเลือกตั้ง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย

ภาพที่22

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบเปรย์แอลกอฮอล์  ให้แก่ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลขุนตัดหวาย