กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เดือน มิ.ย 64 ด้านชุมชนและสังคม

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เดือน มิ.ย 64 ด้านชุมชนและสังคม
 

ภาพที่ 1-8   วันที่ 7, 14, 15,23 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบข้าวสาร และเงินทำบุญงานศพ นางหยำ ยะมาย หมู่ที่ 5, นางกิ้มอิ้ม แซ่เล่า หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหมอไทร, นายเสม หวังแอ หมู่ที่ 4, นางเลี่ยง หนูรอง, นายเซี่ยน แก้วหนู หมู่ที่ 8 นายเปลื้อง ปุรัษกาญจน์ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย ร่วมแสดงความเสียใจงานศพ นายจรัส ฝาสีน (บิดานายอดุล ฝาสีน)

ภาพที่ 9   วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 โหล และวัสดุอุปกรณ์อุปโภค บริโภค จำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ covid-19 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอริยธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดสงขลาเป็นผู้รับมอบ

ภาพที่ 10-11   วันที่ 12 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย ร่วมแสดงความยินดี และมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 โหล ให้แก่ นายอดุล ราชชำรอง เพื่อใช้ในการต้อนรับแขกงานแต่งงานบุตรสาว

ภาพที่ 12-14   วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และโรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง ซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 (สายหน้าโรงไฟฟ้าทั้งสองโรง) โดยกำหนดเสร็จ และสามารถใช้เส้นทางได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาพที่ 15   วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย เพื่อมอบให้แก่ผู้กักตัวหมู่ที่ 3

ภาพที่ 16-17   วันที่ 19 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบน้ำดื่ม จำนวน 40 โหล พร้อมด้วย กาแฟ และโอวัลตินให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย เพื่อใช้ในกิจกรรมจุดตรวจ Covid-19 บริเวณหน้ากู้ชีพ-กู้ภัยตำบลขุนตัดหวาย

ภาพที่ 18   วันที่ 21 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบเงินช่วยเหลือ นายบุญช่วย ดวงภักดี ผู้พิการ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย

ภาพที่ 19-23   วันที่ 24-26 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย ซ่อมแซม ทาสี เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ชำรุด และทำความสะอาดสถานที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย

ภาพที่ 24-25   วันที่ 28 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย มอบข้าวสาร 3 กระสอบ และ น้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ให้แก่ กำนันตำบลคู เพื่อใช้แจกจ่ายให้แก่ผู้กักตัว จากการได้รับผลกระทบจาก Covid-19