กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน เม.ย. 63 ด้านประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน เม.ย. 63 ด้านประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
 

วันที่ 30 เมษายน 2563  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทิง และองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย โดยคุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ นายเสนีย์ ราหนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย นายฉุกรี หมัดโหร๊ะ ประธานคณะอนุกรรมการด้านชุมชนสัมพันธ์ ร่วมมอบอินทผาลัมให้แก่ อีหม่าม และสมาชิก อบต. หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน