กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน ธ.ค 63 ด้านประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เดือน ธ.ค 63 ด้านประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563  ภาพที่1-2  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น มูลค่า 4,565 บาท ให้แก่ มัสยิดบ้านเกาะฆ้อ และมัสยิดบ้านสะพานหัก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหมอไทร

วันที่ 30 ธันวาคม 2563  ภาพที่3-5  โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย และ โรงไฟฟ้าแม่หัวกระทีง มอบวัสดุก่อสร้าง รวมมูลค่า 7,300 บาท ให้แก่ มัสยิดบ้านโพรงจระเข้  หมู่ที่ 9 ตำบลขุนตัดหวาย , มอบเครื่องครัว (จาน และถ้วย) มูลค่า 7,300 บาท ให้แก่ มัสยิดบ้านป่าหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลขุนตัดหวาย, มอบเครื่องครัว (กระทะ และหม้อ) มูลค่า 4,200 บาท ให้แก่ มัสยิดบ้านท่าหมอไทร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหมอไทร, มอบชุดมิกเซอร์พร้อมไมโครโฟน และผ้าเช็ดเท้า มูลค่า 4,200 บาท ให้แก่มัสยิดบ้านทุ่งเจ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหมอไทร